Waarom faalde Microsoft op het gebied van mobiel?

Het falen van Microsoft op het gebied van mobiele technologie is een complex verhaal met meerdere factoren. Een van de belangrijkste redenen was het gebrek aan app-ondersteuning voor het platform, een gebied waarop Android en iOS domineerden. Dit leidde tot een vicieuze cirkel waarin ontwikkelaars niet gemotiveerd waren om apps te maken voor een platform met weinig gebruikers, en gebruikers waren niet geïnteresseerd in een platform met weinig apps.

Daarnaast waren er technische problemen die de gebruikerservaring beïnvloedden. Bijvoorbeeld, gebruikers die buiten het netwerkdekkingsgebied van hun mobiele provider reisden, hadden problemen met het maken van een mobiele dataverbinding. Dit soort problemen droegen bij aan de perceptie dat Microsoft’s mobiele producten inferieur waren aan die van hun concurrenten.

Ten slotte, ondanks pogingen om hun mobiele aanbod te verbeteren, zoals de geplande release van de Surface Phone in 2017, kon Microsoft de achterstand die het had opgelopen niet inhalen. De markt had al gekozen voor Android en iOS, en er was weinig ruimte voor een derde speler. Hoewel Microsoft blijft werken aan nieuwe versies van Windows voor alternatieve apparaten en formfactors, blijft het een uitdaging om hun positie in de mobiele markt te herstellen.