Emergence of Avian Influenza in New York City’s Wild Birds Detected

Obavy rostou, když je virus ptačí chřipky H5N1 identifikován u pernatých obyvatel NYC

V nedávném vývoji výzkumníci v New Yorku identifikovali přítomnost viru ptačí chřipky H5N1 u několika místních divokých ptáků. Tento výskyt viru mezi městskou populací ptáků naznačuje možnost šíření viru v blízkosti lidí.

Spolupráce vedoucí k tomuto zjištění byla komplexní, zahrnovala Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Wild Bird Fund a program zapojující studenty známý jako Biobus. Projekt nejenom otevřel nové možnosti ve výzkumu ptačí chřipky ve městech, ale také aktivně zapojil místní komunitu prostřednictvím programu New York City Virus Hunters, kde středoškoláci sehráli významnou roli při sběru dat, a to v ochranném vybavení. Vzorky byly sbírány primárně z ptáků pocházejících z místních center péče o zvířata.

Analýza téměř 2000 fekálních vzorků, nasbíraných v různých zelených prostorech v New Yorku od začátku roku 2022 do konce roku 2023, odhalila přítomnost H5N1 u šesti ptáků, patřících do čtyř druhů. Mezi těmito ptáky byla široce rozpoznávaná kanadská husa spolu s sokolem stěhovavým, domácím kuřetem a káně rudým. Analýza viru ukázala mírné rozdíly ve kmeních, naznačující genetické promísení severoamerických a evropských linií viru.

Přestože tato zjištění existují, vědci vyzývají ke klidu a zdůrazňují nedostatek důkazů spojujících tyto případy s hrozbou pro lidské zdraví nebo s nedávnými výskyty H5N1 u skotu ve Spojených státech. Dosud nebyly hlášeny případy nákazy u lidí ve městě New York.

Přesto zjištění ptačí chřipky v městské divočině vyvolává určité obavy ohledně možnosti přenosu viru na lidi nebo jiné savce. I když riziko není zatím přímé, odborníci upozorňují, že šíření vysokopatogenních virů vyžaduje neustálou bdělost. Newyorčané jsou vyzváni k opatrnosti, aby zachovávali bezpečnou vzdálenost od divokých ptáků a zajistili, že jejich domácí zvířata nejsou ve styku s divokými zvířaty, a tak zabránili jakémukoli možnému šíření viru.

Důležité otázky a odpovědi:

Jaká jsou rizika šíření ptačí chřipky H5N1 na lidi?
Riziko šíření ptačí chřipky H5N1 na lidi zůstává nízké, ale není zanedbatelné. Historicky může k infekcím u lidí dojít při blízkém kontaktu s infikovanými ptáky nebo prostředím kontaminovaným virem. Je důležité dodržovat správná opatření k ochraně zdraví zvířat a snížení rizika přenosu.

Jak je monitorováno šíření ptačí chřipky v městských prostředích jako v New Yorku?
V New Yorku je šíření ptačí chřipky monitorováno sběrem a analýzou fekálních vzorků z divokých ptáků v různých zelených prostorech. Společné úsilí vzdělávacích a výzkumných institucí, jako je Icahn School of Medicine at Mount Sinai, a komunitní programy hrají klíčovou roli v tomto dohledu.

Co by měli Newyorčané udělat k zabránění šíření ptačí chřipky?
Newyorčané by se měli vyhýbat těsnému kontaktu s divokými ptáky, zdržet se dotýkání mrtvých nebo nemocných ptáků a nahlásit jakékoli pozorování místním úřadům. Majitelé domácích zvířat by měli udržovat svá zvířata mimo dosah divokých ptáků a zajistit, aby nedocházelo ke kontaktu se zvěří.

Klíčové výzvy nebo kontroverze spojené s ptačí chřipkou:

Městské šíření: Výskyt ptačí chřipky v městském prostředí přináší jedinečné výzvy, protože hustě osídlené oblasti s vysokým počtem lidí a domácích mazlíčků žijí v blízkosti potenciálních vektorů divoké zvěře.

Veřejná reakce: Zároveň informovat veřejnost o potenciálních hrozbách pro zdraví a předejít zbytečné panice může být náročné. Účinná komunikace rizik je zásadní pro zajištění veřejné spolupráce a porozumění.

Mutace a adaptace: Ptačí chřipkové viry mají potenciál k mutaci, což může ovlivnit jejich patogenitu a přenosnost. Sledování těchto změn je klíčové, ale složité kvůli rychlému vývoji virů.

Výhody a nevýhody detekce:

Výhody:
– Časná detekce u ptáků může pomoci přijmout preventivní opatření k zabránění výskytu u drůbeže a potenciálních případů u lidí.
– Sledování v městských oblastech může poskytnout cenná data o šíření virů v blízkosti lidí.

Nevýhody:
– Zaměření se na městskou populaci ptáků může vést k nedostatečnému sledování ve venkovských nebo méně hustě osídlených oblastech, kde může být vyšší kontakt ptáků s lidmi.
– Možnost veřejné úzkosti a nesprávného vyhodnocení rizik, pokud nejsou zprávy efektivně komunikovány.

Pro další spolehlivé informace týkající se ptačí chřipky a veřejného zdraví od autoritativních zdrojů byste mohli zvážit návštěvu stránky Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nebo Světová zdravotnická organizace (WHO). Obe organizace nabízejí aktualizace o výskytech ptačí chřipky, pokyny k prevenci a odpovědi na často kladené otázky ohledně nemoci.