Bennu: Přístup k vzorkům asteroidu a nové nástroje

Problém s přístupem k vzorkům

Uzavírací mechanismus šroubů, který drží hlavu nástroje TAGSAM, kde se nachází materiál z asteroidu, se zasekl, což ztěžuje otevření kontejneru se vzorky. I nástroje schválené pro použití v bezchybných laboratorních podmínkách nedokázaly odstranit zablokování. Bezpečné otevření kontejneru bylo nutné, aby nedocházelo ke kontaminaci vzorků.

Nové nástroje pro otevírání kontejneru

Inženýři vyvinuli nové nástroje, které byly před jejich použitím testovány v laboratoři. Tyto nástroje jsou vyrobeny z nereztavého ne-magnetického nerezového oceli a splňují požadavky na čistotu laboratoře. Pomocí těchto nástrojů byl nakonec otevřen kontejner se vzorky z asteroidu Bennu.

Analýza vzorků

Týmu se podařilo získat přibližně 70,3 gramu materiálu z asteroidu Bennu před odstraněním zablokovaných částí víka kontejneru. Odborníci odhadují, že v kontejneru se nachází další přibližně 250 gramů cenných vzorků. Tyto vzorky již byly distribuovány po celém světě pro další analýzy.

Předběžné studie ukázaly, že vzorky obsahují velké množství uhlíku, vody, stejně jako hořčíku, sodíku a fosforu. Tyto objevy naznačují, že asteroid Bennu může obsahovat složky nutné pro vznik života, což může poskytnout poznatky o podmínkách během formování sluneční soustavy.

Je asteroid Bennu hrozbou?

Bennu je považován za potenciálně nebezpečný asteroid, s pravděpodobností (1 ku 2 700), že narazí na Zemi v roce 2182. Jedná se o nejvyšší pravděpodobnost srážky s naší planetou mezi všemi známými kosmickými objekty.

Zdroj: nasa.gov

Časté dotazy
Jaké nástroje byly použity k otevření kontejneru se vzorky asteroidu Bennu?
Nástroje byly vyrobeny z speciální ne-magnetické nerezové oceli.

Jaké složky byly nalezeny ve vzorcích z asteroidu Bennu?
Vzorky obsahovaly vysoké množství uhlíku, vody, hořčíku, sodíku a fosforu.

Jakou hrozbu představuje asteroid Bennu pro Zemi?
Bennu je považován za potenciálně nebezpečný asteroid, s pravděpodobností (1 ku 2 700), že narazí na Zemi v roce 2182.

Definice
OSIRIS-REx – Vesmírná loď NASA určená k studiu asteroidu Bennu a k získávání vzorků z jeho povrchu.
TAGSAM – Mechanismus pro sběr vzorků na palubě vesmírné lodi OSIRIS-REx pro sběr vzorků z povrchu asteroidu.
Komora s rukavicemi – Specializovaná čistá laboratoř, ve které se provádějí činnosti vyžadující specifické hygienické a čistotní podmínky.