The Smartphone Magnetometer: A Revolutionary Tool for Monitoring Glucose and More

Výzkumníci z Národního institutu pro standardy a technologii (NIST) přišli s průlomovým objevem týkajícím se schopností magnetometru v chytrých telefonech. Původně vyvinut jako zdroj digitálního kompasu, nyní našli způsob, jak využít tuto technologii pro monitorování chemie v těle, konkrétně hladin glukózy. Tento objev by mohl mít významné důsledky pro jednotlivce s diabetem.

Ve svém důkazním studiu vědci vyvinuli malé kapslové zařízení, které se připevnilo k chytrému telefonu Motorola Moto E, modelu uvedenému na trh minulý rok. Kapsle obsahovala dvě tenké hydrogelové vrstvy s magnetickými částicemi. Tyto hydrogelové vrstvy byly navrženy tak, aby reagovaly na přítomnost glukózy nebo konkrétních hodnot pH v kapalině tím, že se rozpínaly nebo smršťovaly různým tempem.

Pomocí magnetometru v chytrém telefonu byli vědci schopni detekovat pohyb magnetických částic, které se přibližovaly nebo vzdalovaly od telefonu. Výsledkem bylo zařízení, které dokázalo přesně měřit hladiny glukózy s vysokou přesností.

Systém prokázal svou schopnost číst koncentrace cukru na úroveň několika miliontin molu, což překračuje požadavky pro testování glukózy v krevním vzorku. Tato technologie otevírá možnost bezbolestného denního měření glukózy analýzou slin místo závislosti na vpichování prstu.

Co ještě víc, potenciál tohoto zařízení sahá dále než jen monitorování glukózy. Výzkumníci navrhují jeho využití pro testování různých biologických poruch, které jsou charakterizovány posunem pH hladin v těle. Přesnost zařízení také umožňuje rychlou a snadnou měření histaminů, což může nahradit časově náročné a pracně prováděné testy.

Důsledky tohoto objevu nejsou omezeny pouze na lékařské pole. Citlivost magnetometru může být srovnatelná s drahými benchtop měřiči, což z něj dělá nákladově efektivní nástroj pro kvalitativní testování v různých odvětvích. Umělci vaření, pekaři a environmentální vědci tak mohou využívat tuto technologii k měření pH hladin v kapalinách přesněji a pohodlněji.

V dalším vývoji se výzkumníci zaměřují na vyřešení výzev, jako je hromadná produkce hydrogelových testovacích proužků a zajištění jejich stabilitu během skladování. Jakmile budou tyto překážky překonány, tento průlomový objev by mohl zásadně změnit péči o diabetes a otevřít nové možnosti pro monitorování a testování různých látek.

Studie dokumentující tento vzrušující objev byla publikována v odborném časopise Nature Communications. S dalšími pokroky by se magnetometr v chytrých telefonech mohl stát nezbytným nástrojem pro porozumění a správu našeho zdraví a životního prostředí.

Frequently Asked Questions (FAQ):

Q: Jak magnetometr v chytrých telefonech měří hladiny glukózy?
A: Magnetometr v chytrých telefonech detekuje pohyb magnetických částic, které reagují na přítomnost glukózy nebo hodnot pH v kapalině.

Q: Jaká je výhoda měření glukózy pomocí slin místo krevního vzorku?
A: Měření glukózy pomocí slin umožňuje bezbolestné a denní měření, aniž by bylo nutné si píchat prst.

Q: Kromě monitorování glukózy, pro jaké další oblasti je magnetometr vhodný?
A: Magnetometr je vhodný pro testování biologických poruch charakterizovaných posunem pH hladin v těle. Také je využitelný pro měření histaminů.

Q: Pro koho je tento objev relevantní?
A: Tento objev je relevantní především pro osoby s diabetem, které potřebují pravidelně měřit hladiny glukózy. Dále je využitelný v různých odvětvích pro kvalitativní testování pH hladin v kapalinách.