Nowe badania dotyczące wykrywania żółtaczki u noworodków

Intermountain Health och Picterus AS, ledande aktörer inom hälso- och sjukvård samt medicinsk teknik, har meddelat ett partnerskap för att bedriva ny forskning om teknologi för upptäckt av gulsot hos nyfödda. Båda företagen hoppas att detta samarbete kommer att bidra till att öka effektiviteten och noggrannheten vid diagnos av denna vanliga sjukdom hos spädbarn.

Gulsot är en vanlig tillstånd hos nyfödda som beror på förhöjda nivåer av bilirubin i blodet. För närvarande måste läkare utföra ett traditionellt blodprov för att diagnostisera denna sjukdom, vilket är svårt och tidskrävande. Som ett resultat kan vissa fall av gulsot förbli oupptäckta eller diagnostiseras med fördröjning, vilket ökar risken för komplikationer.

Den nya teknologin utvecklad av Picterus AS syftar till att göra gulsottestning snabb, bekväm och icke-invasiv. Till skillnad från traditionella metoder använder denna innovativa teknologi en speciell enhet som kan skanna barnets hud och noggrant bestämma nivån av bilirubin. Detta möjliggör snabb diagnos och genomförande av lämplig behandling vid behov.

Partnerskapet mellan Intermountain Health och Picterus AS kommer att möjliggöra kliniska prövningar för att bekräfta effektiviteten och noggrannheten hos den nya teknologin. Om framgångsrik kommer detta att vara ett betydande steg framåt i diagnos och behandling av gulsot hos nyfödda. Denna innovativa teknologi kan också avsevärt minska börda på hälso- och sjukvårdssystemet genom att möjliggöra snabbare och effektivare diagnos av denna vanliga sjukdom.