The Smartphone Magnetometer: A Revolutionary Tool for Monitoring Glucose and More

En ny revolutionerande upptäckt har gjorts av forskare vid National Institute of Standards and Technology (NIST) om möjligheterna med magnetometern i smartphones. Ursprungligen användes den för att driva den digitala kompassen, men nu har de funnit ett sätt att använda denna teknik för att övervaka kroppens kemi, särskilt glukosnivåer. Denna genombrott kan ha betydande konsekvenser för personer som hanterar diabetes.

I deras konceptbevisande studie utvecklade forskarna en liten kapsel som kunde fästas på en Motorola Moto E smartphone, en modell som släpptes förra året. Kapseln innehöll två tunna hydrogellakar som var införlivade med magnetiska partiklar. Dessa hydrogellakar var utformade för att reagera på närvaron av glukos eller specifika pH-nivåer i en vätska genom att expandera eller kontrahera i olika takt.

Genom att använda smartphone-magnetometern kunde forskarna upptäcka rörelserna hos de magnetiska partiklarna när de antingen närmades eller flyttades bort från telefonen. Resultatet blev en enhet som kunde mäta glukosnivåer med stor precision.

Systemet visade sin förmåga att läsa sockerkoncentrationer ner till några miljondels molekyl, vilket överträffar kraven för att testa glukos i ett blodprov. Denna teknik öppnar möjligheten till smärtfria, dagliga glukosavläsningar genom att analysera saliv istället för att förlita sig på stick i fingret.

Dessutom sträcker sig potentialen för denna enhet bortom glukosövervakning. Forskarna föreslår att den med förmågan att detektera pH-nivåer kan användas för att testa olika biologiska störningar som kännetecknas av skiftande pH-nivåer i kroppen. Enhetens noggrannhet gör den också lämplig för snabb och enkel mätning av histaminer, vilket potentiellt kan ersätta mer tidskrävande och arbetsintensiva tester.

Konsekvenserna av denna upptäckt är inte bara begränsade till medicinfältet. Magnetometerns känslighet kan jämföras med dyra bänkmätare, vilket gör den till ett kostnadseffektivt verktyg för kvalitetstestning inom olika branscher. Hemmabryggare, bagare och miljövetenskapare kan dra nytta av denna teknik för att mäta pH-nivåer i vätskor mer noggrant och bekvämt.

Framåt siktar forskarna på att hantera utmaningar som massproduktion av hydrogellakstrips och säkerställa deras stabilitet vid förvaring. När dessa hinder övervinns kan denna banbrytande teknik revolutionera diabeteshantering och öppna nya möjligheter för övervakning och testning av olika ämnen.

Studien som dokumenterar denna spännande upptäckt har publicerats i tidskriften Nature Communications. Med ytterligare framsteg kan smartphone-magnetometern bli ett oumbärligt verktyg för förståelse och hantering av vår hälsa och miljö.

Vanliga frågor (FAQ):

Fråga: Vad är en magnetometer?

Svar: En magnetometer är en enhet som används för att mäta magnetfält.

Fråga: Hur fungerar smartphone-magnetometern för att mäta glukosnivåer?

Svar: Genom att detektera rörelserna hos magnetiska partiklar i en kapsel fäst vid telefonen kan smartphone-magnetometern noggrant mäta glukosnivåer.

Fråga: Vilka andra användningsområden kan smartphone-magnetometern ha?

Svar: Förutom glukosövervakning kan smartphone-magnetometern användas för att testa biologiska störningar kopplade till pH-nivåer och för att mäta pH-nivåer i olika vätskor inom olika industrier.

Källa: National Institute of Standards and Technology