Study Reveals High Radiation from Certain Smartphones

Ostatnie badania biją na alarm dotyczący poziomów emisji promieniowania z nowoczesnych smartfonów. Badanie przeprowadzone przez Stocklytics wskazało, że modele wiodących marek, Xiaomi i Samsung, należą do tych, które emitują najwyższe poziomy promieniowania.

Emisję promieniowania ze smartfonów mierzy się za pomocą wskaźnika Absorpcji Specyficznej (SAR), wyrażanego w watach na kilogram ciała (W/kg). Ten wskaźnik wskazuje, jak szybko ludzkie ciało absorbuje energię fal radiowych z urządzenia. Agendy regulacyjne ustaliły bezpieczny limit wynoszący 1,6 W/kg dla SAR.

Zgodnie z wynikami, Xiaomi Mi A1 znajduje się na szczycie rankingu, zarejestrowano wartości SAR wynoszące 1,75 W/kg blisko ucha i 0,76 W/kg na ciele. Jego pobratymiec, Mi Max 3, również wykazuje wysokie poziomy: 1,58 W/kg przy uchu i 1,42 W/kg na ciele dla wariantu nie-5G.

Nawet Samsung Galaxy A23 5G wzbudza zdziwienie swoją wartością SAR zbliżającą się do 1,5 W/kg zarówno dla ekspozycji ucha, jak i ciała. Luksusowe modele rozkładane, takie jak Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Fold5 zawsze utrzymywały SAR na poziomie 1,3 W/kg i 1,51 W/kg odpowiednio dla uszu i ciała, podczas gdy ich następcy rejestrują podobne wartości.

Pojawienie się technologii 5G stwarza zaniepokojący potencjał zwiększonej emisji promieniowania ze względu na szersze pasma częstotliwości. To stanowi wyzwanie projektowe dla producentów, którzy muszą priorytetyzować bezpieczeństwo użytkowników. Pomimo tych obaw, agencje regulacyjne uznają sytuację i spodziewane są wprowadzenia surowszych limitów emisji w przyszłości. Na szczęście istnieją telefony o niższej emisji, w tym seria Google Pixel 3a i 4a, oraz iPhone 7, które emitują od 1,36 do 1,39 W/kg przy uchu. Telefony takie jak Galaxy Note 10, Galaxy A55, Galaxy A35, a także Xiaomi Redmi 5A i Note 7 Pro, również wykazują stosunkowo niskie wartości SAR.

Konsumenci mogą ograniczyć ekspozycję na promieniowanie poprzez korzystanie z przewodowych słuchawek, używanie trybu głośnomówiącego, aby zachować odległość od głowy podczas rozmowy, oraz przejście w tryb samolotowy w miejscach o słabym zasięgu, ponieważ telefony emitują więcej promieniowania podczas szukania połączenia.

Ważne pytania i odpowiedzi:

Co to jest SAR i dlaczego jest ważne?
Wskaźnik Absorpcji Specyficznej (SAR) mierzy ilość energii fal radiowych (RF), którą ludzkie ciało absorbuje od smartfona lub innego urządzenia bezprzewodowego. Jest to istotna miara, ponieważ pomaga zapewnić, że urządzenia bezprzewodowe pozostają w granicach bezpiecznych poziomów ekspozycji, aby zminimalizować potencjalne ryzyko zdrowotne związane z promieniowaniem RF.

Czy istnieją ryzyka zdrowotne związane z wysokimi poziomami promieniowania smartfonów?
Długoterminowe skutki ekspozycji na promieniowanie smartfonów są nadal przedmiotem badań i debaty naukowej. Niemniej jednak, nadmierne narażenie na promieniowanie RF uważane jest za potencjalne zagrożenie zdrowotne, dlatego utrzymanie poziomów SAR w granicach bezpiecznych jest uważane za podejście prewencyjne.

Jakie są wyzwania z ustawianiem limitów SAR i ich egzekwowaniem?
Jednym z wyzwań jest ewoluujący charakter technologii, który obejmuje wprowadzanie nowych pasm częstotliwości dla 5G. Dostosowanie standardów bezpieczeństwa do nowej technologii wymaga czasu i nieustających badań. Kolejnym wyzwaniem jest globalny charakter rynku smartfonów, co wymaga międzynarodowej współpracy w ustalaniu i egzekwowaniu limitów SAR.

Zalety i wady regulacji SAR:

Zalety:
– Zachęca producentów do projektowania bezpieczniejszych urządzeń.
– Chroni konsumentów, ustanawiając limity ekspozycji na podstawie obecnej wiedzy naukowej.
– Podnosi świadomość konsumentów na temat ekspozycji na fale radiowe i bezpieczeństwa.

Wady:
– Limity regulacyjne wymagają ciągłego przeglądu wraz z rozwojem technologii.
– Wartości SAR mogą nie zawsze odzwierciedlać rzeczywiste zastosowanie (na przykład urządzenia mogą mieć różne poziomy ekspozycji w różnych momentach).
– Ocena ryzyka i ustanawianie standardów jest złożone z uwagi na zróżnicowane interpretacje danych naukowych.

Kontrowersje i kluczowe wyzwania:
Trwa kontrowersja wokół potencjalnych zagrożeń dla zdrowia wynikających z promieniowania RF emitowanego przez smartfony. Niektórzy uważają, że obecne limity regulacyjne, nawet jeśli są ścisłe, mogą nie w pełni chronić użytkowników przed ewentualnymi, nieznanymi skutkami zdrowotnymi, podczas gdy inni twierdzą, że nie ma wystarczających dowodów sugerujących istotne ryzyko.

Główne wyzwania w radzeniu sobie z tymi obawami obejmują:
– Utrzymywanie aktualizowanych przepisów w związku z szybko ewoluującymi technologiami bezprzewodowymi.
– Prowadzenie kompleksowych, długoterminowych badań na temat skutków zdrowotnych ekspozycji na promieniowanie RF.
– Balansowanie potrzeb konsumentów w zakresie lepszej łączności i bardziej wydajnych urządzeń z koniecznością minimalizowania ekspozycji na promieniowanie.

Aby uzyskać dalsze informacje z wiarygodnych źródeł na temat SAR i ekspozycji na promieniowanie RF z urządzeń przenośnych, możesz odwiedzić następujący link:
World Health Organization (WHO)