Sony planuje wznowić markę Until Dawn

I den siste nyheita frå verda av videospel, har spekulasjonar om tilbakekomsten av Until Dawn-franchisen blitt stadfesta. Sony planlegg å lage ei oppdatert versjon av dette populære spelet, og gje fansane moglegheit til å på nytt fordjupe seg i dei skremmande eventyra til seks tenåringar.

Until Dawn, skapt av Supermassive Games, vart ein stor suksess med ein rating på 79%. Til trass for denne suksessen valde ikkje utviklarane å lage ein oppfølgjar, men heller fokusere på å skape ein spin-off i virtuell røynd for PlayStation VR.

No har Sony likevel bestemt seg for å minne verda på dette fantastiske spelet ved å klargjere ei oppdatert utgåve. Fans av Until Dawn vil kunne nyte nye opplevingar frå dei gamle eventyra og gjere seg klare for enda større spenning.

Vidare har Sony ikkje planar om å avgrense seg til berre videospel. Det er også planar om å lage ein filmatisering av historia, som vil bli vist på kinoar i framtida. Dette betyr at tilhengarar av Until Dawn vil kunne fordjupe seg endå meir i mysteriet om forsvinninga til venn av dei seks hovudpersonane.

Me kan knapt vente på desse nye opplevingane Sony er i ferd med å klargjere for oss. Er du også klar til å ta opp kampen mot frykt ein gong til og ta vanskelege avgjerder som påverkar historia si gang i Until Dawn?

Spørsmål og svar:

1. Kva er Until Dawn?
Until Dawn er eit populært videospel skapt av Supermassive Games. Det er ei historie om tenåringane sine eventyr som møtest på ei avsidesliggjande fjellhytte og må takle skremmande hendingar.

2. Kva er den oppdaterte versjonen av Until Dawn?
Sony planlegg å lage ei oppdatert versjon av Until Dawn, som vil la fansane fordjupe seg på nytt i karakterane sine eventyr. Denne versjonen vil truleg inkludere nye opplevingar og ekstra spenning.

3. Kva for ratingar har Until Dawn?
Until Dawn fekk ein rating på 79%, noko som indikerer suksessen og populariteten blant spelarar.

4. Vil det kome ein filmatisering av Until Dawn?
Ja, det er planar om å lage ein filmatisering av historia frå Until Dawn, som vil verta vist på kinoar. Dette vil la fans av spelet fordjupe seg meir i mysteria om vennens forsvinning.

Relaterte lenker:
– Sony.com
– Supermassive Games