Samsung’s Next Foldable Phone: Lighter, Thinner, and More Affordable

Samsung er kjent for sine innovative brettemobilar, men kritikarar har argumentert for at selskapet har vore trege med å gjere betydningsfulle oppgraderingar. Likevel tyder lekkasjar på at Samsung er klare til å ta større risikoar med den kommende Galaxy Z Fold 6, og lovar ein lettare, tynnare og meir prisvennleg enhet.

Ifølgje den kjende ryktekjelda Ice Universe, då vil den budsjettvennlege Galaxy Z Fold 6 vege berre 239g, noko som gjer han sammenliknbar med OnePlus Open Fold-type brettemobilen. Den vil òg måle berre 5,6mm når han er oppbretta og 12,1mm når han er bretta att. Den brettbare mobilen vil ha ein intern skjerm på 7,6 tommer og ein ytre skjerm på 6,3 tommer, begge med høgare oppløysing enn tidlegare Fold-modellar. Sideforholdet for den ytre skjermen er 22:9, noko som tyder på forbetra brukervennlegheit når han er bretta.

Desse lekkasjane tyder på at Samsung endeleg gjer meiningsskilnadande oppgraderingar til sin brettemobilserie. Ved å redusere vekta og tykkelsen vil Galaxy Z Fold 6 vere meir flyttbar og komfortabel å bruke. Den forbetra oppløysinga og sideforholdet til skjermene vil auke den overordna visningsopplevinga.

Samsung si avgjerd om å gå inn i budsjettsegmentet med Fold 6 er òg merksemdsverdig. Med ei pris under 1 000 dollar i Korea, ønsker selskapet å gjere brettemobilar meir tilgjengeleg for eit større publikum. Tidlegare var dei meir prisvennlege brettemobilløysingane primært tilgjengelege i Kina frå konkurrerande merke.

Sjølv om det enno ikkje er offisielt når Galaxy Z Fold 6 blir lansert, tyder rapportar på at Samsung vil avduke Galaxy Z Fold 6 Ultra og Flip 6 i juli. Budsjett-Fold 6 forventes imidlertid å bli tilgjengelig i butikkane først i september. Medan meir lekkasjar og rykter dukkar opp dei komande månadene, er det klart at Samsung gjer seg klare til å tilby forbrukarane ein brettemobil som er både teknologisk avansert og prisvennleg.

FAQ:
1. Hva er vekten og tykkelsen til Galaxy Z Fold 6?
Ifølge lekkasjer veier Galaxy Z Fold 6 kun 239g og har en tykkelse på 5,6mm når den er oppbrettet og 12,1mm når den er brettet sammen.

2. Hvilke skjermstørrelser har Galaxy Z Fold 6?
Galaxy Z Fold 6 har en intern skjerm på 7,6 tommer og en ytre skjerm på 6,3 tommer.

3. Hva er prisen på Galaxy Z Fold 6?
Rapporter antyder at Galaxy Z Fold 6 vil ha en pris på under $1,000 i Korea.

4. Når blir Galaxy Z Fold 6 tilgjengelig for kjøp?
Selv om det ikke er bekreftet en offisiell lanseringsdato ennå, forventes Galaxy Z Fold 6 å være tilgjengelig for kjøp i september.

Kilder:
– Samsung: www.samsung.com