Foldable OLED Market Set to Double by 2028

Markedet for bøyelige OLED-skjermer forventes å oppleve betydelig vekst i årene som kommer, med forsendelser som forventes å nå 52,7 millioner enheter innen 2028, ifølge en prognose fra UBI Research. Dette indikerer en betydelig økning fra de 27,4 millioner enhetene som ble registrert i 2024.

Mens Samsung Display for øyeblikket dominerer markedet, med 13,4 millioner bøyelige OLED-skjermer som ble sendt i 2023 og en markedsandel på 61%, forventes landskapet å utvikle seg i årene som kommer. UBI Research forutser fortsatt suksess for Samsung Display da de fortsatt er den eneste leverandøren til Samsung Electronics. I tillegg spekuleres det i at Samsung vil bli den eksklusive leverandøren av bøyelige OLED-skjermer til Apples fremtidige iPhones.

Imidlertid vokser konkurransen i markedet for bøyelige OLED-skjermer. For eksempel opplevde BOE en tredobling i forsendelser, og nådde 6,2 millioner enheter i 2022. TCL CSOT og Visionox har også gjort fremskritt på dette markedet, og sendte ut 1,1 millioner enheter hver.

Etterspørselen etter smarttelefoner og andre elektroniske enheter med fleksible skjermer fortsetter å øke, og markedet for bøyelige OLED-skjermer gir enorme muligheter for selskaper i industrien. Denne teknologien gjør det mulig med større skjermer som kan brettes, og gir brukerne fordelen av bærbarhet uten at det går utover skjermens størrelse og kvalitet.

Konklusjonen er at markedet for bøyelige OLED-skjermer står overfor betydelig vekst, med UBI Research som forutsier en fordobling av forsendelsene innen 2028. Mens Samsung Display for øyeblikket har den største markedsandelen, er det andre aktører som BOE, TCL CSOT og Visionox som gjør sterke fremskritt. Mens markedet utvikler seg, vil det være interessant å se hvordan disse dynamikkene former fremtiden for bøyelige OLED-skjermer i forbrukerelektronikk-landskapet.

Markedet for bøyelige OLED-skjermer er en del av den større skjermindustrien, som har opplevd jevn vekst på grunn av den økende etterspørselen etter avanserte skjermer i ulike elektroniske enheter. OLED (organisk lysdiode) teknologi regnes som fremtiden for skjermer på grunn av evnen til å levere levende og fleksible skjermer.

Ifølge markedsprognoser fra UBI Research forventes det betydelig vekst i markedet for bøyelige OLED-skjermer i årene som kommer. Forsendelsene forventes å nå 52,7 millioner enheter innen 2028, noe som representerer en betydelig økning fra de 27,4 millioner enhetene som ble registrert i 2024. Dette veksten drives av den økende etterspørselen etter smarttelefoner og andre elektroniske enheter med større skjermer som kan brettes for enklere bærbarhet.

Samsung Display dominerer for øyeblikket markedet for bøyelige OLED-skjermer, og står for 61% av markedsandelen i 2023. Selskapet har vært den eneste leverandøren av bøyelige OLED-skjermer til Samsung Electronics, og det spekuleres i at Samsung også vil bli den eksklusive leverandøren for Apples fremtidige iPhones. Dette gir Samsung Display en betydelig fordel i markedet.

Imidlertid vokser konkurransen i markedet for bøyelige OLED-skjermer. BOE opplevde for eksempel en tredobling i forsendelser, og nådde 6,2 millioner enheter i 2022. TCL CSOT og Visionox gjør også fremskritt på dette markedet, med hver sine 1,1 millioner enheter. Disse selskapene utvider sin produksjonskapasitet og investerer i forskning og utvikling for å konkurrere med Samsung Display.

Etterspørselen etter smarttelefoner og andre elektroniske enheter med fleksible skjermer forventes å fortsette å øke, og dette skaper enorme muligheter for selskapene i markedet for bøyelige OLED-skjermer. Ved å tilby større skjermer som kan brettes, gir denne teknologien brukerne fordelen av bærbarhet uten å ofre skjermstørrelse og -kvalitet.

Konklusjonen er at markedet for bøyelige OLED-skjermer forventes å oppleve betydelig vekst i årene som kommer. UBI Research spår en fordobling av forsendelser innen 2028, noe som viser det enorme potensialet i dette markedet. Mens Samsung Display for øyeblikket dominerer, gjør andre aktører som BOE, TCL CSOT og Visionox sterke fremskritt. Som markedet utvikler seg, vil det være interessant å se hvordan disse dynamikkene former fremtiden for bøyelige OLED-skjermer i landskapet for forbrukerelektronikk.

Kilder:
ubiresearch.com
samsungdisplay.com
boe.com
tclcsot.com
visionox.com

FAQs:

1. Hva er bøyelige OLED-skjermer?
Bøyelige OLED-skjermer er skjermer som er laget av organisk lysdiode-teknologi og kan bøyes og formes for å tilby større fleksibilitet og bærbarhet.

2. Hva er markedsandelen til Samsung Display i markedet for bøyelige OLED-skjermer?
Samsung Display har en markedsandel på 61% i markedet for bøyelige OLED-skjermer.

3. Hvem er de største konkurrentene til Samsung Display i markedet for bøyelige OLED-skjermer?
Noen av de største konkurrentene til Samsung Display i markedet for bøyelige OLED-skjermer inkluderer BOE, TCL CSOT og Visionox.

4. Hvorfor er markedet for bøyelige OLED-skjermer i vekst?
Markedet for bøyelige OLED-skjermer opplever vekst på grunn av den økende etterspørselen etter smarttelefoner og andre elektroniske enheter med større skjermer som kan brettes for enklere bærbarhet.

5. Hvilke muligheter gir bøyelige OLED-skjermer for selskaper i industrien?
Bøyelige OLED-skjermer gir selskaper muligheten til å tilby brukerne større skjermer som kan brettes, noe som gir fordelen av bærbarhet uten å ofre skjermstørrelse og -kvalitet.