Elektromobilność na nowym poziomie: Epiroc wprowadza ”Baterie z Usługą” do górnictwa

Epiroc, en ledare inom elektromobilitetslösningar, har revolutionerat gruvindustrin med sitt innovativa program ”Batteries with Service”. Denna tjänst ger kunder full äganderätt till utrustningen, inklusive batterier, samtidigt som de kan dra nytta av de senaste uppdateringarna, förlängda garantier och dedikerade underhållstjänster.

Bortom Epiroc och dess partners

Det innovativa programmet ”Batteries with Service” är inte begränsat till enbart Epirocs utrustning. Det gäller även andra originalutrustningstillverkare (OEMs) som använder Epirocs avancerade batteriteknik. Denna breda tillämpning visar Epirocs engagemang för att underlätta en smidig övergång till elektromobilitet inom hela gruvindustrin.

Förbättrad batteriprestanda och hållbarhet

För att säkerställa optimal prestanda och hållbarhet hos batterierna, erbjuder programmet regelbundna utvärderingar av utrustningen och underhållstjänster utförda av specialiserade experter. Dessutom använder det batteritelematik för att erbjuda förutsägande insikter om batteristatus och möjliggör justering av utrustningsparametrar baserat på insamlad data. Teknikerna har full tillgång till batteriinformationen, vilket gör att de kan vara medvetna om dess skick och vidta snabba åtgärder för att förhindra potentiella problem.

Implementering av en cirkulär ekonomi

Epirocs program ”Batteries with Service” är också en reflektion av tillverkarens åtagande för hållbar utveckling och en cirkulär ekonomi. Kunden uppmanas att returnera använda batterier för återvinning samtidigt som de erhåller rabatter vid köp av nya batterier. Denna strategi minskar inte bara miljöpåverkan i samband med batteriavfall, utan stödjer även breda insatser för gröna teknologier.

Genom att introducera denna innovativa tjänst strävar Epiroc efter att stärka kundförtroendet under den teknologiska övergången till elektromobilitet inom gruvindustrin. Det är ett djärvt steg som understryker Epirocs engagemang för kundnöjdhet, miljöansvar och gruvindustrins framtid.

Vanliga frågor om Epirocs ”Batteries with Service” program

1. Vad är Epirocs ”Batteries with Service” program?
Epirocs ”Batteries with Service” program är en innovativ tjänst som erbjuds till kunder inom gruvindustrin. Den möjliggör full äganderätt till utrustningen, inklusive batterier, samtidigt som man drar nytta av de senaste uppdateringarna, förlängda garantier och dedikerade underhållstjänster.

2. Gäller ”Batteries with Service” programmet endast Epirocs utrustning?
Nej, ”Batteries with Service” programmet omfattar inte bara Epirocs utrustning, utan även andra originalutrustningstillverkare (OEMs) som använder Epirocs avancerade batteriteknik. Programmet syftar till att underlätta övergången till elektromobilitet inom gruvindustrin.

3. Hur påverkar ”Batteries with Service” programmet batteriprestanda och hållbarhet?
Programmet erbjuder regelbundna utvärderingar av utrustningen och underhållstjänster som hjälper till att säkerställa optimal batteriprestanda och hållbarhet. Det använder även batteritelematik för att ge insikter om batteristatus och justera utrustningsparametrar baserat på insamlade data.

4. Finns det möjlighet att återvinna använda batterier?
Ja, Epirocs ”Batteries with Service” program uppmuntrar kunder att returnera använda batterier för återvinning. Kunden erhåller också rabatter vid köp av nya batterier. Denna strategi stödjer hållbar utveckling och en cirkulär ekonomi.