A.I. i jego wpływ na środowisko naturalne: wyzwanie dla legislatorów i korporacji

Technologia Sztucznej Inteligencji (A.I.) rozwija się szybko, a liczba użytkowników systemów opartych na A.I. stale rośnie. Jednakże coraz bardziej staje się jasne, że A.I. ma istotny i rosnący wpływ na środowisko naturalne.

Zastosowanie A.I. bezpośrednio przyczynia się do emisji dwutlenku węgla z elektrowni opartych na nieodnawialnych źródłach energii i zużywa miliony litrów wody. Ponadto, wpływ A.I. na środowisko rośnie również poprzez budowę i utrzymanie sprzętu, na którym działa ta technologia. Pomimo twierdzeń firm technologicznych, że A.I. może pomóc w zmniejszeniu śladu środowiskowego człowieka, ustawodawcy, regulatorzy, aktywiści i organizacje międzynarodowe chcą zapewnić, że korzyści z A.I. nie przeważają nad jego szkodliwymi skutkami.

Na całym świecie pojawia się coraz więcej koncepcji i projektów związanych z „zrównoważoną A.I.”. Jednym z takich projektów jest „ustawa dot. A.I.” Unii Europejskiej, która wymaga, aby „systemy A.I. o wysokim ryzyku” (w tym potężne „modele bazowe” takie jak ChatGPT) raportowały swoje zużycie energii, wykorzystanie zasobów i inne skutki na przestrzeni cyklu życia tych systemów. Nowe prawo UE wejdzie w życie w przyszłym roku.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) również pracuje nad kryteriami dotyczącymi „zrównoważonej A.I.”, które zostaną opublikowane jeszcze w tym roku. ISO ma na celu ustanowienie standardów dotyczących wydajności energetycznej, zużycia zasobów, transportu i zużycia wody przez A.I., a także praktyk minimalizujących wpływ środowiskowy A.I., począwszy od eksploatacji zasobów i produkcji podzespołów komputerowych aż po energię wymaganą do obliczeń. Celem jest umożliwienie użytkownikom A.I. podejmowania świadomych decyzji dotyczących jej wykorzystania.

Obecnie nie jest możliwe określenie konkretnego wpływu konkretnej działalności A.I. na emisję dwutlenku węgla czy dostęp do świeżej wody. OpenAI oszacowało, że sesja pytanie-odpowiedź z A.I. GPT-3 (zazwyczaj składająca się z 10 do 50 odpowiedzi) zużywa około pół litra świeżej wody. Niemniej jednak wiele informacji na temat zużycia wody i emisji dwutlenku węgla przez A.I., zwłaszcza dotyczących miliardów litrów wody zużywanej na chłodzenie komputerów, pozostaje nieznanych.

Do czasu wprowadzenia standardów i regulacji, firmy technologiczne będą raportować swoje wpływy na środowisko na podstawie własnych kryteriów. Dlatego tak ważne jest, aby organizacje międzynarodowe i ustawodawcy wprowadzili odpowiednie regulacje, które umożliwią dokładne raportowanie i kontrolę wpływu A.I. na środowisko naturalne. W dłuższej perspektywie konieczny jest rozwój zrównoważonej A.I., aby zminimalizować negatywny wpływ na naszą planetę.

Sekcja FAQ na temat Sztucznej Inteligencji i Jej Wpływu na Środowisko:
1. Jak sztuczna inteligencja (A.I.) wpływa na środowisko naturalne?
Sztuczna inteligencja przyczynia się do emisji dwutlenku węgla z elektrowni opartych na nieodnawialnych źródłach energii i zużywa miliony litrów wody. Ponadto, budowa i utrzymanie sprzętu, na którym działa A.I., mają także wpływ na środowisko.

2. Czy A.I. może pomóc w zmniejszeniu śladu środowiskowego człowieka?
Firmy technologiczne twierdzą, że A.I. może pomóc w zmniejszeniu śladu środowiskowego człowieka, ale ustawodawcy, regulatorzy, aktywiści i organizacje międzynarodowe chcą zapewnić, że korzyści z A.I. nie przeważają nad jego szkodliwymi skutkami.

3. Co to jest „zrównoważona A.I.”?
„Zrównoważona A.I.” odnosi się do koncepcji i projektów mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu A.I. na środowisko. Obejmuje to raportowanie zużycia energii, wykorzystania zasobów i innych skutków przez A.I., ustanawianie standardów dotyczących efektywności energetycznej i zużycia zasobów oraz przyjmowanie praktyk redukujących efekty środowiskowe A.I.

4. Jak regulowane jest wykorzystanie A.I. pod względem środowiska?
Unia Europejska pracuje nad projektem „ustawa dot. A.I.”, która wymaga raportowania zużycia energii, wykorzystania zasobów i innych skutków przez systemy A.I. o wysokim ryzyku. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) również opracowuje kryteria dotyczące „zrównoważonej A.I.”, które zostaną opublikowane w tym roku.

5. Jakie są aktualne informacje na temat wpływu A.I. na środowisko?
Aktualnie brakuje konkretnych informacji na temat skali wpływu A.I. na emisję dwutlenku węgla i dostęp do świeżej wody. Niemniej jednak są nadal nieznane dane dotyczące zużycia wody i emisji dwutlenku węgla przez A.I.

6. Jak możemy kontrolować wpływ A.I. na środowisko naturalne?
Konieczne jest wprowadzenie standardów i regulacji, aby zapewnić dokładne raportowanie i kontrolę wpływu A.I. na środowisko naturalne. Organizacje międzynarodowe i ustawodawcy powinni wprowadzić odpowiednie regulacje, które ułatwią rozwój zrównoważonej A.I. i zminimalizują negatywny wpływ na planetę.

Powiązane linki:
– Ekologia i sztuczna inteligencja w kontekście Unii Europejskiej
– Kryteria dla zrównoważonej A.I. opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO)