Ingenuity – pierwszy krok w marsjańskiej eksploracji

Ingenuity, eit romfartøy laga av NASA, har oppnådd ein utruleg bragd ved å bli den første flygende innretninga på Mars. Saman med Perseverance-roveren landa dei på den raude planeten 18. februar 2021. Medan hovudoppgåva til roveren var å gjennomføre omfattande vitskapleg forsking, var helikopteret meint å teste moglegheita for flyging i den marsianske atmosfæren.

Ingenuity vart designa som ein lettvekts drone som berre veg 1,8 kilogram. Utstyrt med spesielt designa karbonfibrene som beveger seg i ei fart på 2400 rotasjonar per minutt, var det i stand til å lette frå planetas overflate. Ingeniørane måtte finne ei delikat balanse mellom rotorfart og risikoen for å skape ein støtbølge som kunne øydeleggje helikopteret.

Testoppdraget til Ingenuity skulle vare i 30 dagar, der fem flygingar som ikkje skulle vare lenger enn 90 sekund var planlagt. Sjølv om helikopteret ikkje hadde altfor komplekse oppgåver å utføre, viste det seg at den datamaskinkapasiteten var betydeleg større enn den til Perseverance-roveren. Utstyrt med eit kamera og navigeringsprogramvare, kunne Ingenuity tilby bilete frå høgder på fleire meter.

Sidan den første flyginga har Ingenuity støytt på mange vanskar. Det måtte handtere skader, ein feil sensor, og datamaskinfrysing under den marsianske vinteren. No, etter nesten 1000 sols på overflata til Mars (ein sol er ein marsiansk dag), fører NASA-teamet endeleg tester og samlar data for å fastsetje tilstanden til helikopteret.

Suksessen til Ingenuity-oppdraget har stor tyding for framtidige utforskingar av Mars. Flygende kjøretøy liknande Ingenuity vil bli inkluderte i komande robot- og bemanna oppdrag. Dei vil gjere det mogleg for bakkekontrollen å gjennomføre rask rekognoseringsarbeid og ta avgjerder basert på ferske observasjonar. Ingenuity opnar ei ny æra for utforskinga av Mars, og viser at landing og flyging på den raude planeten er mogleg.

FAQ – Ingenuity: Den første flyvande helikopteren på Mars