Eple stoppar sal av nyaste klokke-modellar i amerikanske butikkar

Eple har teke den overraskande avgjerda å stogga salget av sine nyaste klokke-modellar, Watch Series 9 og Ultra 2, i butikkane sine i USA. Denne avgjerda er eit resultat av importforbodet frå US International Trade Commission (ITC) som vart pålagt grunna ein patentstrid med medisinsk utstyrsprodusent, Masimo. Begge klokkene har blitt fjerna ikkje berre frå Apple si nettbutikk, men òg frå dei fysiske butikkane. Dette tyder at når Apple-butikkane opnar att etter juleferien, vil ikkje kundar kunne kjøpe dei nyaste flaggskip smartklokke-modellane.

I staden vil Apple-butikkane marknadsføre Watch SE-modellen, som framleis er tilgjengeleg å kjøpe sidan den ikkje har den omstridde blodoksygen-sensoren som krenkar Masimo sine patent.

Sjølv om det er mogleg at president Biden kan velje å gripe inn og avvisa ITC si avgjerd før slutten av Perioden for presidentskapsvurdering den 25. desember, tek ikkje Apple nokon sjansar. Selskapet har uttalt at dei vil gjere alt som er nødvendig for å få tilbake Watch Series 9 og Ultra 2 til kundar i USA så raskt som mogleg.

For å utfordre den endelege ITC-avgjerda, vil Apple sende ei klage til Federal Circuit Court den 26. desember.

Patentstriden mellom Apple og Masimo handlar om teknologien for blodoksygensensor som vert brukt i Apple Watch. Sjølv med denne tilbakeslaget, er Apple fast bestemt på å løysa dette problemet og få dei nyaste smartklokkene sine attende til marknaden.

Når den rettslege striden utviklar seg, gjenstår det å sjå korleis denne patentstriden vil påverke framtida for wearables og innovasjon i industrien.