Prototypy składanych ekranów Apple nie przeszły testów

I følgje ein kinesisk bloggar med 1,7 millionar følgjarar, bestod ikkje Apple sine prototypar av bretteskjerm testane selskapet hadde sett.

Ifølgje rapporten har skjermleverandørane Samsung og LG sendt prøver av bretteskjermer til Apple for vurdering. Dei siste varierer i storleik frå 7 til 8 tomme.

Det er uklart om Apple prioriterer ein brettbar iPhone eller ein brettbar iPad, og om dei i det heile tatt kan bli sett på som dei same enhetane. I undersøkinga vår valde fleirtalet av dykk ein enhet av storleiken til iPhone Pro som kan foldast ut til ein skjerm på storleiken til ein iPad mini.

Ein annan rapport seier at Apple har minst to «aktive» prototypar som brettast som ein skjel. Men selskapet er bekymra for synleg bretting.

Apple jobbar med å redusere bretting i midten av skjermen, som oppstår etter fleire brettingar. Selskapet ønskjer at enhetane skal ligge heilt flate, slik at brukarane kan samhandle med skjermen og fritt teikne på han ved hjelp av tilbehør som Apple Pencil.

Prototypar består ikkje testane, prosjekt midlertidig stoppa

Fixed Focus Digital, ein kinesisk bloggar med nesten 1,7 millionar følgjarar, hevdar at prosjektet for tida er sett på vent.

Apple akselererer forsking og utvikling av produkt med bretteskjermer og har kjøpt fleire enheter frå partnarar for nedbrytingsanalyse. Likevel blir det sagt at prosjektet er midlertidig stoppa fordi skjermen ikkje bestod testane.

Konklusjon frå 9to5Mac

Den mest skeptiske tolkinga etterlet oss utan nokon nye utviklingar. I årevis har Apple vurdert bretteskjermar frå leverandørane sine, døypt dei til alle slags tester, og er for tida ikkje nøgd med det dei har sett. Det faktum at dei siste tilboda ikkje møter selskapets forventningar er ikkje noko nytt.

Men ei meir gavmild lesning tyder på at Apple er misnøgd med brettinga på eksisterande prototypar og har bedt leverandørane gå tilbake til tegnebordet og ta ein heilt annan tilnærming til bretteskjermer. Dette krev meir engasjement frå Apple, som ventar på nye prøvar.

Uansett finst det ingen verden der ideen om å «suspendere» prosjektet til Apple gir meining, midlertidig eller permanent. Sjølvsagt vil på eit eller anna tidspunkt Apples brettbare enheter dukke opp, og selskapet vil halde fram med å jobbe med dei til dei finn ei løysing som oppfyller deira standardar.

Spørsmål og svar:

1. Kva er Apples bretteskjermer?
Apples bretteskjermer er prototyp skjermpanel som finst i enhetar med brettbar design, som brettbare iPhone og iPad.

2. Kva er storleikane på dei siste prøvane av bretteskjerm?
Dei siste prøvane av bretteskjerm varierer i storleik frå 7 til 8 tomme.

3. Prioriterer Apple den brettbare iPhonen eller den brettbare iPaden?
Det er uklart om Apple prioriterer den brettbare iPhonen eller den brettbare iPaden. I undersøkinga valde fleirtalet av brukarar ein enhet av storleiken til iPhone Pro som kan foldast ut til ein skjerm på storleiken til ein iPad mini.

4. Kva er problema med Apples prototypar av bretteskjermer?
Apples prototyp av bretteskjermer har synleg bretting som oppstår etter fleire brettingar. Apple jobbar med å redusere brettinga i midten av skjermen.

5. Bestod prototypane av bretteskjerm testane?
Nei, prototypane av bretteskjerm til Apple bestod ikkje testane, og prosjektet er midlertidig stoppa.

Definerte termar:

– Apple si bretteskjerm: Prototyp skjermpanel som blir brukt i enhet med brettbar design.
– iPhone Pro: Eit namn som tilseier ein enhet med større dimensjonar og funksjonar enn ein standard iPhone.
– iPad mini: Ein versjon av iPad med mindre skjermstørrelse, som gjer han meir portabel.

Foreslåtte relaterte lenker:

– Apple Pencil
– Apples heimeside