Solidne fundamenty infrastruktury cyfrowej dla większej spójności społeczeństwa

De telecommunicatiebranche heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het verbinden van gemeenschappen. Waar openbare telefoons ooit de belangrijkste manier waren om buiten huis of kantoor in contact te blijven, heeft nu 98% van de volwassen bevolking in het land toegang tot communicatie via mobiele telefoons. Dit is mogelijk dankzij de massale investeringen in netwerkdekking in het Verenigd Koninkrijk door mobiele netwerkexploitanten (MNO’s).

Naast glasvezelinfrastructuur en macro-installaties spelen kleine basisstations een cruciale rol bij het vergroten van de netwerkcapaciteit voor huidige en toekomstige generaties. Bij BT Wholesale hebben we duizenden van dergelijke stations door het hele land geïnstalleerd op verschillende soorten straatmeubilair, zoals straatlantaarns, monitoringzuilen of ons erfgoedtelecominfrastructuur. Met toegang tot meer dan 2,5 miljoen straatassets, inclusief samenwerking met 39 lokale overheden en gemeenten, is deze instelling toegewijd aan het leveren van snellere en betrouwbaardere connectiviteit voor iedereen.

Digitale Infrastructuur: Groeiende Behoefte aan Connectiviteit

Onze afhankelijkheid van technologie heeft een enorm hoog niveau bereikt. Mobiele telefoons kunnen nu dienen als betaalapparaten, waardoor de noodzaak om een portemonnee mee te dragen verdwijnt, en sommige voertuigen kunnen worden geopend en gestart via applicaties zonder gebruik te maken van een fysieke sleutel. De evolutie omvat nu niet alleen smartphones, maar ook geïntegreerde auto’s, het Internet of Things (IoT) en andere innovaties gericht op het creëren van slimme huizen en steden.

De groei van deze innovaties legt grotere druk op het netwerk dat deze oplossingen ondersteunt. Dit vergroot zowel de vraag naar netwerkverkeer als de noodzaak van een efficiënter netwerk in het algemeen. Eventuele problemen kunnen vertragingen en onbetrouwbare verbindingen veroorzaken, en zelfs een lichte signaalverlies kan de functionaliteit van apparaten negatief beïnvloeden.

Om te voldoen aan de groeiende behoeften en ervoor te zorgen dat connectiviteit toekomstbestendig is, is het nodig om strategisch glasvezelinfrastructuur, macro-installaties en basisstations te combineren. Verdichting van netwerkinfrastructuur is essentieel om de capaciteit en betrouwbaarheid te creëren die nodig zijn om een meer verbonden wereld te garanderen.

Met het oog op het belang van het versterken van mobiele connectiviteit en digitale infrastructuur, heeft Ofcom proactieve stappen ondernomen door een veiling aan te kondigen van de 6 GHz-frequentiebanden in microgolf frequenties van 26 GHz en 40 GHz. Deze frequenties zijn goed geschikt voor het aanbieden van 5G in dichtbevolkte gebieden, waardoor ervoor wordt gezorgd dat stadscentra vooroplopen in de connectiviteitstransformatie.

Om optimaal gebruik te maken van deze mogelijkheid, is het cruciaal om bestaande straatinfrastructuur te ontsluiten voor kleine basisstations om de connectiviteit te verbeteren en slimme steden te ontwikkelen. Zonder dit zou het vergroten van de netwerkcapaciteit kunnen resulteren in een toestroom van apparaten op straat, wat de esthetiek van openbare ruimtes zou kunnen beïnvloeden en de benodigde hulpbronnenconsumptie voor infrastructuurbouw en -onderhoud zou kunnen verhogen.

Connectiviteit Voor Iedereen

Iedereen verdient connectiviteit en de overheid is toegewijd om de digitale kloof in meer afgelegen gebieden van het Verenigd Koninkrijk te dichten. Dit heeft tot doel barrières voor internettoegang en het verwerven van digitale vaardigheden onder inwoners in landelijke gebieden te overwinnen. Het blijkt dat 9,5 miljoen volwassenen in het Verenigd Koninkrijk basisdigitale vaardigheden missen, en 5,9 miljoen van hen hebben nooit internet gebruikt, waarbij landelijke gebieden de hoogste percentages mensen zonder toegang tot netwerken hebben.

Als reactie op deze uitdagingen zijn programma’s zoals het Shared Rural Network (SRN) opgezet. Het SRN streeft ernaar zelfs de meest afgelegen gebieden te verbinden en barrières voor digitale inclusie te doorbreken. Het beoogt gebieden met beperkte netwerktoegang te elimineren en gemeenschappen buiten stedelijke gebieden te laten profiteren van verbeterde mobiele netwerkdekking.

De Britse overheid wil tegen het midden van de jaren 2020 een geografische dekking van 95% van het 4G-netwerk bereiken. Ondertussen zijn er aanzienlijke doelstellingen te halen, met de eerstvolgende deadline ingesteld voor juni 2024 – 88% geografische dekking. Onlangs kondigde EE de upgrade aan van 139 4G-basisstations in Noord-Ierland, waarmee het aantal upgrades onder het SRN-programma op meer dan 1500 locaties nationaal komt, voldoend aan de deadlines zoals uiteengezet door Ofcom.

Deze initiatieven zullen landelijke gemeenschappen aanzienlijk ten goede komen, aangezien veel sectoren zoals landbouw, toerisme, onderwijs en gezondheidszorg sterk afhankelijk zijn van naadloze connectiviteit. Bovendien is een wijdverbreide netwerkdekking essentieel voor autonome voertuigen om ooit hun doelen van geautomatiseerd verkeersbeheer of medische zorg op afstand te bereiken.

Nieuwe technologieën zoals satellieten of Neutrale Host-infrastructuur kunnen verdere verbindingen tussen gemeenschappen bevorderen, maar voor deze ontwikkelingen in een snel tempo te laten plaatsvinden, moeten lokale plattelandsautoriteiten samenwerken met partners die al bestaande infrastructuren bezitten.

Om implementaties te versnellen en de toegang tot nieuwe innovaties te vergroten, is er meer consistentie nodig in het gebruik van kleine straatarchitectuur, zowel bij als binnen lokale autoriteiten. Deze stap zal de implementatie van kleine basisstations en andere connectiviteitsinitiatieven versnellen, wat zal bijdragen aan de verbetering van de nationale infrastructuur. Het is een significante stap naar een betere connectiviteit, geoptimaliseerde digitale diensten en een slimmere toekomst.