Beware of Scams Targeting Social Media Users

Podvodníci se nyní zaměřují na uživatele sociálních médií pod záminkou zástupců zákaznického servisu, konkrétně na populární platformy jako TikTok. Tito podvodníci falešně tvrdí, že uživatelé se přihlásili k prémiovým členstvím a musí je zrušit, aby se vyhnuli opakujícím se poplatkům. Jakmile jsou kontaktováni, podvodníci žádají oběti o převod finančních prostředků nebo sdílení citlivých informací v rámci falešného ověřovacího procesu.

Jeden běžný taktický postup zahrnuje vystupování jako „specialisté na finanční zákaznický servis“ a požadování, aby oběti převedly peníze na určené účty za údajné ověřovací účely. V některých případech dokonce podvodníci přesvědčí oběti, aby si stáhly software pro konferenční hovory a zapojily se do sdílení obrazovky, což nakonec vede ke vyprázdněným bankovním účtům.

Je důležité zůstat ostražitý a vyhnout se převodu peněz na neznámé účty. V případě pochybností vždy ověřujte pomocí oficiálních platforem nebo se obraťte na místní úřady. Pamatujte, že legitimní zástupci zákaznického servisu vás nikdy nenutí ke okamžitým finančním transakcím.